Tellen met vijven

Spelregels

Met alleen het cijfer vijf (5) proberen we zo veel mogelijk (opeenvolgende) getallen te maken.
Elke wiskundige bewerking mag (per getal) slechts één keer gebruikt worden.
Stuur me een mailtje (zie contact voor e-mailadres) als je een bijdrage hebt!

Geleverde bijdragen:
CW = Ceus Westerhof
Tellen met vijven
            met dank aan
05 - 5
ln(5/5)
ln = natuurlijke logaritme
15/5
5^(5-5)
cos(5-5)
(55)

^ = machtsverheffen
cos = cosinus
(nk) = n over k = binomiaalcoëfficiënt
2(5+5)/5
5^(5-5) + 5/5
(5×5 - 5) / (5+5)
√(5 - 5/5)√ = wortel
35 - (5+5)/5
45 - 5/5
55
65 + 5/5
75 + √(5 - 5/5)
855 / 5,5 - 5log(5×5)log = logaritmeCW
95 + 5 - 5/5
105 + 5
55 / 5,5
1155 / 5
125! / (5+5)
55 / 5,5 + 5log(5×5)
! = faculteitCW
1355 / 5 + 5log(5×5)
145×5 - 55/5
155×5 - 55/5,5
16(5 - 5/5)^(5log(5×5))CW
17(5 - 5/5)^(5log(5×5)) + (55)CW
185!/5 - (5 + (55))CW
195×5 - (5 + 5/5)CW
205×5 - 5CW
215×5 - 5 + 5/5CW
225log((5×5)^(55/5))log(ab) = b×log(a)       zie: rekenen met logaritmeCW
235log((5×5)^(55/5)) + (55)CW
245! / 5
5×5 - 5/5
CW
 
255×5
265×5 + 5/5
275×5 + √(5 - 5/5)CW
285!/5 + 5 - (55)CW
295!/5 + 5CW
305×5 + 5CW
315log(5×5) ^ 5 - (55)
5×5 + 55/5 - 5
 
CW
325log(5×5) ^ 5
335log(5×5) ^ 5 + (55)
34√(5 - 5/5) + 5log(5×5) ^ 5CW
355 × (5 + √(5 - 5/5))CW
36(5 + 5/5) ^ 5log(5×5)CW
375 + 5log(5×5) ^ 5CW
38..
39..
....
..¿ wie ziet nog meer oplossingen ?