Chemisch Rekenen

In de leerboekjes van school wordt het chemisch rekenen (concentratie- en molberekeningen, molmassa's, enzovoorts) in mijn ogen vaak warrig en versplinterd aangeboden.
Omdat ik mijn leerlingen graag leer systematisch te denken, te werken en te studeren, heb ik dit onderwerp zeer gestructureerd uitgewerkt in drie delen:
  1. Theorie: Vanuit de basisgrootheden die een hoeveelheid stof duiden (massa, volume en chemische hoeveelheid), tot en met het lastigere rekenwerk, inclusief significantie, rekenmethodes, gebruik van Binas, parate kennis, voorvoegsels, enz.
    Downloaden
  2. Opgaven: Van kleine oefeningen bij de verschillende onderdelen in het theoriedeel tot en met pittige opgaven die alles combineren. Met uitwerkingen.
    Downloaden
  3. Examenopgaven: Verzameling van oude examenopgaven door de jaren heen, deels met uitwerkingen.
    Downloaden

Hieronder kun je deel 1, de theorie alvast bekijken.
Reacties? Welkom! Zie contact-pagina.

Deze PDF kan blijkbaar met jouw browser niet getoond worden. Download 'm anders.